zofim.org.il
  
 


 
שבט צופית
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט צופית » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ חלוקת תפקידים לשנת 2013-2014    (41 KB)
חלוקת התפקידים לשנת 2013-2014

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עץ ארגוני לשת 12008-2009 והגדרות תפקידים    (805 KB)
אז זהו העץ לשנה הבאה.. שוב הוא אינו מעוצב בשלמות ועוד יהיו שינויים בצוות המוביל כפי שקבע השכב"ג אך ההגדרות תפקיד נשארו אותו הדבר אז תסתכלו, תחשבו ותבואו מוכנים לשיבוצים =]

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מחנ"ק פנזטיה    (269 KB)
מחנה קיץ בצופית אימפריה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס ועדת הנחות    (372 KB)
יש להדפיס את הטופס,למלא אותו, לצרף אליו תלושי שכר ואישורים רלוונטים ולהגישו במעטפה למרכז השבט.
תשובה תתקבל לאחר מספר שבועות.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים תנועתי    (48 KB)
אישור הורים רשמי של תנועת הצופים. להדפיס ולהביא חתום לפני כל מפעל ופעילות מיוחדת בצופים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טיולי פסח בשבט צופית    (3,005 KB)
שיר טיולי הפסח השבטיים!!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מפת הגעה לאנדרטת הנחל    (524 KB)
מפת הגעה לאנדרטת הנחל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סמל השבט    (559 KB)
החבצלת של שבט צופית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עץ אירגוני לשנת 2010-2011    (45 KB)
עץ אירגוני

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פורימון 2014    (3,244 KB)
פורימון ימי הביניים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פורמט לפקס למכבי אש    (127 KB)
לצורך אישור כתובת אש- יש לעדכן בהתאם למצב בשטח והכתובת עצמה. רצוי לשלוח שבוע וחצי לפני המועד- לוודא הגעה של הפקס- ולדרוש תשובה במידה ולא חזרה אחרי כמה ימים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פורמט לפקס למשטרה    (694 KB)
על מנת לאשר ביצוע כתובת אש- כיבוי אש דורשים תיאום הפעילות מול המשטרה ("התקהלות"). או לביצוע פעילות שאינה סדירה ומיוחדת.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פורמט מסמך רשמי של שבט צופית    (693 KB)
מסמך ליצירת פרוטוקולים ומסמכים רשמיים אחרים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פמל שבטי    (37 KB)
על מנת לקבל אישור לפעילות מיוחדת- יש להגיש את המסמך המצורף במייל עד שלושה ימים לפני הפעילות.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרטים אישיים לשכב"גיסט    (25 KB)
שכב"ג שעוד לא מסר את הפרטים הבוקשים- נא למלא את הטבלה בקובץ ולשלוח חזרה מלא.
תודה :)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רשומים לטקס רבין    (67 KB)
שכב"ג, אם השם שלכם רשום כאן, סימן שהעברתם כסף על טקס רבין תנועתי. אם לא, נא להביא 15 ש"ח בהקדם

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רשימת ציוד מחסן    (771 KB)
מעודכן נכון לתחילת פברואר 2010

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רשימת ציוד מחסן-נכון לתחילת פברואר 2010    (771 KB)
לנוחיות השכב"ג, רשימת ציוד מחסן שזמין לפעולות, טיולים וימי עבודה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר מחנה קיץ 2014    (8,499 KB)
מחנה קיץ "כנגד כל הסיכויים"

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר מחנק 2010    (3,585 KB)
שיר מחנק 2010

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ