zofim.org.il
  
 


 
הנהגת חיפה
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » הנהגת חיפה » כתבה: מחקר אודות תכנית צופי צמי''ד

תמונת מגזין מחקר אודות תכנית צופי צמי''ד פורסם על ידי הנהגת חיפה
בתאריך 7/1/2013
בכתבה זו צפו 10167 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

 

הורי וחניכי הנהגת צופי חיפה,

כחלק מתהליכי ההערכה של פעילות התנועה יערך במהלך השנה מחקר אודות תכנית צופי צמי"ד.

איסוף המידע יעשה בעיקר באמצעות איסוף שאלונים אנונימיים שיופצו בשבטים לחניכי התנועה בכיתות ז'-י"ב, וכן באמצעות מספר ראיונות עם חניכים ומדריכים בצופים.

בטופס המצורף פרטים נוספים.

 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  פרטים נוספים אודות מחקר צמי"ד (113 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »