zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » מחלקת צמיד » ידיעת חדשות

תנועת הצופים תומכת במאבק האוטיסטים פורסם על ידי נעמה
בתאריך 2/1/2013

 

 

תנועת הצופים תומכת במאבק האוטיסטים שוויון הזדמנויות לכ-ו-ל-ם !

 

בשבועות האחרונים, נחשפנו באמצעי התקשורת למאבקם של הורים לילדים אוטיסטים.

 

כתנועה שחרטה על דגלה שוויון בין בני האדם , שוויון זכויות והזדמנויות -

ברצוננו להביע תמיכה במאבקם הצודק של הורי הילדים, שחלקם חניכים בשבטי התנועה.

 

מתוך התפיסה הערכית של תנועת הצופים:

"תנועת הצופים תשמור בתוכה וגם מחוצה לה על שוויון בין בני האדם, שוויון זכויות, הזדמנויות וחירויות הפרט. תפעל למען סובלנות והכרת השונה על פי תפיסת עולמו, חייו ותרבותו, תוך מאמץ לגשר בין בני האדם השונים בחברה." 

תנועת הצופים בחרה לקדם שילובם של אוכלוסיות מודרות בפעילות התנועה, זאת כחלק מקידום תהליך של הכלה חברתית ומתוך ערך לקידום שוויון הזדמנויות המנחה את התנועה בפעילותה.

מהו אוטיזם?

אוטיזם זוהי לקות התפתחותית נרחבת, המאופיינת בקושי בתקשורת, במשחק עם ילדים אחרים ובהתייחסות לזולת. ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי נעים על רצף מסויים, ילד אחד איננו דומה לשני וכל אחד מהם מתמודד עם קשיים שונים בתפקוד היומיומי.

 

מתחילת שנות ה-2000, חל בישראל גידול של פי 50 במספר המאובחנים באוטיזם - מ-156 ב-2000 ל-7,800 השנה 2012 (נתונים מאתר עמותת אלו"ט)

 מדינת ישראל אינה לבד בסיפור. כיום, אחד מכל 100 ילדים שנולדים בעולם מאובחן כאוטיסט . את העלייה האדירה מייחסים לגורמים רבים. אחד מהם הוא שינוי בטיב האבחון, וכך, למשל, ילדים שבעבר אובחנו כסובלים מפיגור מאובחנים כיום על הרצף האוטיסטי.

סיבה חשובה לא פחות היא העלייה במודעות של ההורים, שהלכה וגברה עם עידן האינטרנט. המגמה הובילה גם לירידה בגיל האבחון, זאת בשל הדגש על טיפול מוקדם ככל שאפשר, וכיום גיל האבחון הממוצע בישראל הוא שנתיים.

כאנשי צופים, קשה לעמוד מהצד לנוכח מציאות חברתית זו, המשפיעה על מצבם של ילדים ובני נוער, ועלינו להכיר בחובתנו כחלק מקהילה לפעול ככל שביכולתנו כדי להבטיח מתן הזדמנות שווה לכל ילד/ה ובני-נוער במדינה.

היום, כמעט כל שבט בתנועה משלב חניכים עם צמי"ד (צרכים מיוחדים) מתוכם משולבים למעלה מ-600 חניכים על הרצף האוטיסטי .

 

אנו מזמינים אתכם לתמוך באופן פעיל במאבקם הצודק של הורים לילדים בגילכם, אשר מקווים להשיג לילדיהם עתיד טוב יותר .

 

בשישי הקרוב, תתקיים הפגנה מול בית ראש-הממשלה בירושלים.

שבטים שמעוניינים להשתתף מוזמנים ליצור קשר עם מלוות צמי"ד בהנהגות או מחלקת צמי"ד באגף חינוך  של התנועה.

 

03-6303697

naama@zofim.org.il

 

לפרטים נוספים ומידע על המאבק- ניתן להיכנס לאתר עמותת אלו"ט.

 

http://www.alut.org.il/template/default.asp?PageId=149&catId=21&parentId=7

 

או בפייסבוק המאבק למען עתיד ילדינו!