zofim.org.il
  
 


 
שבט שני
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט שני"ר » טופס הנחה

טופס הנחה פורסם בתאריך 10/6/2007

לדף המידע מצורף קובץ נלווה
את הטופס יש להעביר למרכזים.

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  טופס הנחה אותו יש לתת למרכזים. (30 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !