zofim.org.il
  
 


 
שבט שחר
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט שחר » עניבות, דרגות וסמלים

עניבות, דרגות וסמלים פורסם בתאריך 2/11/2007

עניבות

העניבה מסמלת את הגיל/תפקיד בשבט, לכל עניבה צבע משלה.

אצל החניכים העניבה מסמלת את הגיל, לכל שכבה עניבה משלה.

בשכבות הבוגרות העניבה מסמלת את התפקיד.

את העניבות מקבלים החניכים בטיול פתיחת שנה והשכבות הבוגרות מקבלות את העניבה בטקס אש בפתיחת השנה.

העניבות:

 -כיתה ד'-כיתה ה'

-כיתה ו'-כיתה ז'

-כיתה ח'-כיתה ט' (חמישיות)

-מדריך-ראש גדוד (רשג"ד)

-מדריך ט' (חמישיות)-פעיל

-פעיל מחסן-ראש ועדת פעילים

-ראש מחסן-מרכז צעיר

-מרכז בוגר-מרכז הנהגה

את הדרגות מקבלים החניכים בטקס מעבר הדרגה ביום שבט

- ניצן זהו נבט צעיר וחדש, בדומה לחניכי כיתות ד'. הדרגה מוענקת לחניכי כיתות ד' ביום שבט בטקס מעבר הדרגה. עונדים את הדרגה על כיס שמאל של חולצת החאקי.

-על דרגה ג' מצוירים עלי חבצלת המוקפים בחבל, שמראה לנו את הקשר לצופיות. זה החלק הראשון בהסתדרות הצופים. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת ה"נחשונים" – כיתות ה'. הדרגה מראה על ידיעה של חלק בצופיות מעשית, קבלת הכשרה צופית חלקית. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגת ניצן.

-על דרגה ב' מופיע ציור של מגן דוד, המוקף מגן דוד, המראה את החיזוק בנושא הצופיות. ציור זה הוא חלק נוסף בסמל הסתדרות הצופים. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת "משוטטים" – כיתות ו'. את הדרגה עונדים בכיס שמאל במקום דרגה ג'.

-הסמל כולל בתוכו את דרגה ג' ודרגה ב', ומוקף בחבל המראה את הקשר לצופיות. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת "חותרים" – כיתות ז'. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ב'.

-מוענת במעברי דרגה של כיתה ח'. הדרגה היא הסמל המלא של הסתדרות הצופים העבריים, כולל את הסיסמא – "היה נכון", ומסמלת את השלמה רכישת הידע הצופי הבסיסי.

כל סמל מהווה דבר אחר, הסבר על כל הסמלים בהמשך.

-הסמל של ארגון הגג של כלל הצופים בארץ בו שותפות 6 הסתדרויות שונות. הסמל כולל בתוכו את "עלי החבצלת" – סמל הצופים הבין-לאומי, את "עלי התילתן" – סמל הצופות הבינלאומי, את "המנורה" – סימלה של מדינת ישראל, את סיסמת הצופים "היה נכון" והמגילה המחייכת וחבל המאגד את כולם יחד – הצופיות המעשית