EN | RU

מחלקת כספים

 • פורטל הורים הגיע!
  רישום ותשלום לתנועה ולמפעלים, מתן אישור הורים ועוד דרך האינטרנט.
  במרבית שבטי התנועה כבר בתחילת שנת הפעילות תשע"ב.

  פורסם על ידי רועי טרוינר ביום 18/8/2011
  | לחץ כאן

 • פורסם תקציר נהלי כספים בשבטים מעודכן ליולי 2011
  פורסם על ידי מחלקת כספים ביום 7/8/2011
  | לחץ כאן

 • פורמט מעודכן לתקציב שבט לשנת תשע"ב 2011-2012 צורף ללוח הקבצים לשימושכם

  פורסם על ידי מחלקת כספים ביום 7/8/2011
  | לחץ כאן
כתובתנו
לוחמי גליפולי 49
תל אביב - יפו, 67068

דואר אלקטרוני
accounting@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

 • ליאת גורביץ - מנהלת כספים פרטים
 • שירלי אזרזר - מנהלת חשבונות פרטים
 • אורית תאם - דרג שכיר פרטים