EN | RU

קומונת קרית מלאכי

 • היא כבר כאן...קומונה י"א!!!!
  כנסו כדי לראות מי יהיה בקרית מלאכי בשנה הבאה!!!!!

  פורסם על ידי קומונה י' ביום 2/6/2007
  | לידיעה המלאה...

 • שירשלהבת 2006!
  פורסם על ידי ק.מ ביום 17/5/2006
  | לידיעה המלאה...

 • קומונת קרית מלאכי 2006-2007!
  פורסם על ידי ק.מ ביום 17/5/2006
  | לידיעה המלאה...
כתובתנו
הרב יצחק ניסים 5
קרית מלאכי

טלפון
3356789 - 077

דואר אלקטרוני
falevich@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

 • איילת גולדברג - חברת שנת שירות פרטים
 • אלעד אבוטבול - חבר שנת שירות פרטים
 • זוהר אבוטבול - חברת שנת שירות פרטים