EN | RU

שבט העגן

 • ההרשמה לטיולי פתיחת השנה בעיצומם!!!
  כיתות ד- (29.10)
  כיתות ה-ח- (28-29.10)
  כיתות ט - (21-22.10)
  פרטים נוספים אצל המדריכים או במספר טלפון 054-2440976

  פורסם על ידי כפיר פרג'ון ביום 5/10/2016
 • פסטיעוגן!
  פורסם על ידי קומונה ד' ביום 30/1/2011
  | לידיעה המלאה...
כתובתנו
החיננית 3
חיפה

טלפון נייד
2440976 - 054

דואר אלקטרוני
shevethaogen3@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

 • מאי ימיני - מלווה שנת קורס פרטים
 • כפיר פרג'ון - מרכז בוגר פרטים
 • סתיו ארז - מרכזת הדרכה צעירה פרטים