EN | RU

מחלקת להקת צופים בשב"א נע


  • פורסם על ידי שב"ע נע ביום 12/10/2014
  • יום עיון של מחלקת שב"א לכלל מרכזי השבטים והקומונות- 30/1 ו' שבט בתל אביב. לפרטים והרשמה ניתן לפנות למחלקת שב"א.
    פורסם על ידי מחלקת שב"א ביום 5/1/2012
  • חג הסיגד תשע"ב!!! החג יתקיים ביום חמישי כ"ו חשוון 24.11.2011 מחלקת שב"א מזמינה את כלל חניכי התנועה לציין את החג בשבט, עם הקהילה המקומית ו/או בירושלים! פרטים נוספים במחלקת שב"א
    פורסם על ידי מחלקת שב"א ביום 3/11/2011כתובתנו
לוחמי גליפולי 49
תל אביב - יפו, 67068

טלפון
6303662 - 03

דואר אלקטרוני
shva@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

  • רדאי טסמה - מנהל מחלקה פרטים
  • אבישג דיין - רכזת חינוך והדרכה פרטים
  • מזל פיקדו - מנהלת להקה פרטים